ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

29-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL
Διεύθυνση: Κορωναίου 26 & Αγίου Τίτου, 712 02, Ηράκλειο Κρήτης

ΧΑΡΤΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
 

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.
 
• Οι Πρόεδροι και οι Ομιλητές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
• Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του www.congressgroup.gr & www.epeigousa-traumatologia.gr
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) στο email που καταχωρούν κατά την εγγραφή τους, 
η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και
το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e- Program).
 Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

• Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.congressgroup.gr & www.epeigousa-traumatologia.gr
• Μετά την υποβολή της φόρμας εγγραφής σας με το Email που θα έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και τον κωδικό πρόσβασης
που θα σας σταλεί θα έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή παρακολούθηση του συνεδρίου.
• Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 14.5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certihcate), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους και αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα και την Εγγραφή σας στο Συνέδριο, σας παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα και την Εγγραφή σας στο Συνέδριο, σας παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:
 
CONGRESS GROUP O.E.
Scroll to Top