ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Κτήριο Κλινικών Λειτουργιών, Ρίο Αχαϊας, Τ.Κ. 26500,

Τηλέφωνο: 6946685147

Ιστοσελίδα: www.atls.edu.gr

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής,
Κτήριο Κλινικών Λειτουργιών, Ρίο Αχαϊας,
Τ.Κ. 26500,
Τηλέφωνο: 6946685147
Ιστοσελίδα: www.atls.edu.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:
Μαρίνα Καλογριδάκη
Μέλη:
Αθανασάκης Ηλίας
Ανδρουλάκης Ιωάννης
Βεληβασσάκης Εµµανουήλ
Βλαστός Ευστράτιος
Γερακάρη Στυλιάνα
Γεωργιάδου Μαριάνθη
Δραγώτης Κωνσταντίνος
Καλογριδάκης Γεώργιος
Καλογριδάκης Εμμανουήλ
Κουρελέας Σωτήριος
Κυριαζής Ιωάννης
Μαραγκός Σπυρίδων
Μπαµπαλής Δηµήτριος
Παυλίδου Ελένη
Πεϊτσίδου Ελένη
Πλεξουσάκης Εµµανουήλ
Πύρρος Δηµήτριος
Τσιφτσής Δηµήτριος
Χαραλαµπάτου Μαρκέλλα
Χαραλάµπους Γεώργιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:
Νότας Γεώργιος
Μέλη:
Αγγουριδάκης Παναγιώτης
Ανδρουλάκης Ιωάννης
Βάκης Αντώνιος
Καλογεράκη Αλέκα
Καραντάνας Απόστολος
Κοντάκης Γεώργιος
Κοχιαδάκης Γεώργιος
Λασιθιωτάκης Κωνσταντίνος
Λιονής Χρήστος
Μακρυγιαννάκης Αντώνιος
Πανταζόπουλος Ιωάννης
Πικουλής Εμμανουήλ
Σημαντηράκης Εμμανουήλ
Σταυρόπουλος Μιχαήλ
Στεργιόπουλος Σπυρίδων
Τοσουνιδης Θεόδωρος
Χρύσος Εμμανουήλ
Scroll to Top